Question: He is wearing ________________ .

en Normal / Multiple choice / 100% / 0% / 0%
He is wearing ________________ .
(LONDON BRIDGE VERSENY 2007/6.osztály - Forrás: Titok Oktatásszervező Bt., www.titokonline.hu)
Question of the minute