Question: Wir werden hier sicher ………. .

de Normal / Multiple choice / 100% / 0% / 0%
Wir werden hier sicher ………. .
(REGENBOGEN VERSENY 2007/8.osztály - Forrás: Titok Oktatásszervező Bt., www.titokonline.hu)
Question of the minute