Question: Wir planen im Sommer an einem Sprachkurs ……… .

de Normal / Multiple choice / 100% / 0% / 0%
Wir planen im Sommer an einem Sprachkurs ……… .
(REGENBOGEN VERSENY 2007/8.osztály - Forrás: Titok Oktatásszervező Bt., www.titokonline.hu)
Question of the minute